Mededelingen van:

         

Informatie: Gebruik nieuwe Competitiekaarten 2014 !

  Competitie reglement 2023 !

Informatie, wanneer er niet gespeeld kan worden i.v.m. TV Abbekerk, evenementen / wedstrijden / toernooien in 2012 !

Informatie: Om in de kantine te mogen werken !

 Informatie, waar kan ik ballen enz. kopen.

 Jaarverslag Jeu de Boules vereniging in oprichting.

  Eerste officiŽle vergadering Jeu de Boules vereniging Plantsoen Boules.

Huishoudelijk reglement Jeu de Boules vereniging Plantsoen Boules.
 

Jeu de boules vereniging Plantsoen Boules.

Op Maandag middag 29 november heeft het voorlopige bestuur van jeu de boules vereniging zijn toekomstige leden voor een vergadering uitgenodigd in de kantine van de tennisvereniging.

De initiatiefneemster voor het oprichten van deze vereniging Nel van Saarloos stelde de personen van de werkgroep voor, met hun functie die ze het afgelopen jaar hebben behartigd.

Nel heeft als voorzitter opgetreden, Tiny Tensen als secretaris, Fokke de Vries als penningmeester en Ab Blank als algemeen bestuurslid. Ab had het aanleggen van de banen als taak op zicht genomen. In het afgelopen jaar zijn er heel wat taken verricht en hobbels genomen maar nu het een officiŽle vereniging, ingeschreven bij de kamer van koophandel en notarieel vastgelegd onder de naam Plantsoen Boules.

De vereniging ging akkoord met de aanstelling van deze personen. In de komende ledenvergaderingen wordt een rooster van aftreden gehanteerd.

In de vergadering is een oproep gedaan voor een vijfde bestuurslid, de heer Ed van der Molen vroeg wat de werkzaamheden zoal inhielden en na antwoord op zijn vraag, zegde hij toe wel interesse daarvoor te hebben, Ed welkom bij ons.

Van de hele gang van zaken rond de oprichting werd ook verslag gedaan en het financiŽn werden ook besproken. Rond de banen moeten nog tegels aangelegd worden, hiervoor werd een oproep aan de mannelijke leden gedaan, een aantal wilden Ab helpen. Met het bestuur van de tennisvereniging is een gebruiksovereenkomst voor de kantine afgesloten. Tevens voor de vergoeding van het stukje grond waar de banen inmiddels zijn aangelegd.

De banen zijn door de Plantsoen Boules aangelegd en het onderhoud is voor hen.

Het is een prachtige gelegenheid om ook gebruik te maken van de kantine.

De komende taken van het bestuur zijn nu om na te gaan, wat voor soort ballen er het beste gekocht kunnen worden en waar je die kan kopen, hoe gaat de clubcompetitie eruit zien, wanneer starten we, ook worden er lesdagen gepland.

Over dit alles krijgen de leden die zich inmiddels officieel hebben opgegeven, aan het eind van januari bericht, middels een mailing. De personen die zich in eerste instantie al hebben opgegeven en niet op de vergadering aanwezig konden zijn, krijgen nog een inschrijf formulier thuisbezorgd, met de nota voor het inschrijfgelden de contributie voor 2023.

Bij inschrijving betaald u Ä10,-. De jaarcontributie is voorlopig vastgesteld op het bedrag van Ä42,50 - te betalen aan het begin van het jaar, daarvoor kan men zo vaak spelen als hij/zij wil.
Jeu de boules vereniging Plantsoen Boules.

Contributie: t.n.v. Plantsoen Boules, Bankrekeningnummer: 158552806
U hoort nog van ons.

Ook interesse gekregen? Bel Gerda 06-4449772 of Tiny 0229-582382 of per e-mail: edvdmolen@outlook.com